(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Titan FX cung cấp những hàng hóa năng lượng có thể giao dịch với các cặp thị trường sôi động

XTI/USD

XTI/USD

XTI/USD (Dầu thô West Texas Intermediate hoặc Dầu Mỹ), thị trường có tính thanh khoản cao, tính minh bạch cao, hoạt động như một chỉ báo về sức khỏe tổng thể của nền kinh tế Mỹ

XBR/USD

XBR/USD

XBR/USD (Dầu thô Brent hoặc Dầu Anh) chiếm 2/3 lượng dầu thô của thế giới và cũng được giao dịch với tính thanh khoản và minh bạch cao; thị trường của nó bao gồm cả đầu cơ và giao dịch nhu cầu thực

USOUSD/ UKOUSD

USOUSD/ UKOUSD

USOUSD (Chỉ số Dầu thô của Mỹ) và UKOUSD (Chỉ số Dầu Brent của Anh) là phiên bản đã thiết lập mức mới của các sản phẩm dầu giao ngay hiện có, với 100 USD được thêm vào giá. Chúng cung cấp sự bảo vệ quan trọng khỏi giá dầu âm trong khi vẫn duy trì tính thanh khoản sâu và chênh lệch giá thấp mà nhà giao dịch của chúng tôi dựa vào.

XNG/USD

XNG/USD

XNGUSD (Khí Tự Nhiên) là một trong những loại tài nguyên phổ biến nhất trên thế giới, với mức giá luôn biến động do nhu cầu trên toàn cầu, thời tiết, sự phát triển của các loại nhiên liệu thay thế, nguồn cung và nhu cầu. Loại hàng hóa này rất phổ biến đối với các nhà giao dịch do có tính biến động cao và thanh khoản cao, mang lại nhiều cơ hội khi giao dịch.

Tại sao nên giao dịch dầu với Titan FX?

Mặc dù thị trường dầu ngày càng được toàn cầu hóa, nhưng những đặc điểm riêng biệt của các khu vực sản xuất cũng như nền kinh tế toàn cầu luôn thay đổi đã tạo ra cơ hội giao dịch cho hai hợp đồng dầu khác nhau này.

Tại Sao Nên Giao Dịch Khí Tự Nhiên Với Titan FX

Khí tự nhiên là một trong những loại hàng hóa quan trọng và được sử dụng nhiều nhất. Giao dịch của nó bị chi phối bởi rất nhiều biến số. Điều này khiến mức giá luôn biến động và mang lại rất nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch. Titan FX cho phép bạn tận dụng thị trường này với tỉ lệ đòn bẩy lên đến 500:1.

Tại sao nên Giao dịch Dầu với Titan FX?

 • Đòn bẩy lên tới 500:1
 • Biến động giá do cung và cầu thúc đẩy
 • Mức thanh khoản cao
 • Vị thế mua và bán sẵn có để đáp ứng các điều kiện thị trường
 • Chênh lệch cấp nhà đầu tư khối tổ chức


Giờ Giao dịch Hàng hóa

Dầu Mã giao dịch Giờ Thị trường (GMT+3) Giờ Thị trường (GMT+2)
Dầu Brent XBR/USD 3:00 giờ - 23:59 giờ
(Mở cửa lúc 01:00 giờ thứ Hai / Đóng cửa lúc 23:55 giờ thứ Sáu)
3:00 giờ - 23:59 giờ
(Mở cửa lúc 01:00 giờ thứ Hai / Đóng cửa lúc 23:55 giờ thứ Sáu)
Dầu WTI XTI/USD 1:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
1:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
Chỉ số Dầu Brent UKO/USD 3:00 giờ - 23:59 giờ
(Mở cửa lúc 01:00 giờ thứ Hai / Đóng cửa lúc 23:55 giờ thứ Sáu)
3:00 giờ - 23:59 giờ
(Mở cửa lúc 01:00 giờ thứ Hai / Đóng cửa lúc 23:55 giờ thứ Sáu)
Chỉ số Dầu WTI USO/USD 1:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
1:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
Khí Tự NhiênI XNG/USD 1:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
1:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)


Chênh lệch của Năng lượng (Dầu thô)

Năng lượng - Dầu Tài khoản Standard Tài khoản Blade
XBRUSD
Dầu thô Brent với Đô la Mỹ
0.71 pip 0.59 pip
XTIUSD
West Texas Intermediate với Đô la Mỹ
0.69 pip 0.57 pip
UKOUSD
Chỉ số Dầu Brent với Đô la Mỹ
0.71 pip 0.59 pip
USOUSD
Chỉ số Dầu WTI với Đô la Mỹ
0.69 pip 0.57 pip
XNGUSD
Khí Tự NhiênI với Đô la Mỹ
0.14 pip 0.02 pip

*Khoảng 30 phút trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, tỷ lệ ký quỹ sẽ được đặt thành 1% cho tất cả vị thế mới trong các sản phẩm Kim loại, Dầu và Chỉ số (không phải FX). Hạn chế này sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến 15 phút sau khi thị trường hoạt động trở lại vào thứ Hai.

Các điều kiện ký quỹ thông thường sẽ áp dụng cho các vị thế được mở ngoài thời gian nghỉ cuối tuần của thị trường.

 • Không, các sản phẩm Năng lượng của Titan FX không có ngày hết hạn. Bạn có thể giữ các vị thế của mình bao lâu tùy ý. 

 • Phí qua đêm là chi phí duy nhất phát sinh để giữ các vị thế Năng lượng. Các điều chỉnh liên quan đến việc thanh toán hợp đồng tương lai như điều chỉnh giá và phí thuê sẽ không xảy ra riêng lẻ.

 • Công thức ký quỹ cho UKO và USO  (USD) = Lô * Ký quỹ Ban đầu / Đòn bẩy * Phần trăm / 100 * Giá Thị trường

 • Công thức ký quỹ cho XNG (USD) = Lô x Quy mô Hợp đồng x Giá Mở cửa / Đòn bẩy 

  USD = Lô x Quy mô Hợp đồng x Giá Mở cửa / Đòn bẩy

 • Thứ Hai hàng tuần phản ánh một giao dịch hoán đổi 3 ngày kể cả những ngày cuối tuần đối với các sản phẩm Năng lượng.

 • Sản phẩm Năng lượng của Titan FX có thể được giao dịch từ 0,1 lô đến 20 lô. Bạn có thể nắm giữ tối đa 200 vị thế cùng một lúc, bao gồm cả lệnh giới hạn và lệnh dừng. 

 • Đòn bẩy của các sản phẩm Năng lượng của Titan FX được đặt tối đa là 500:1. Khoảng 30 phút trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, tỷ lệ ký quỹ sẽ được đặt thành 1% cho tất cả vị thế mới. Hạn chế này sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến 15 phút sau khi thị trường hoạt động trở lại vào thứ Hai. Các điều kiện ký quỹ thông thường sẽ áp dụng cho các vị thế được mở ngoài thời gian nghỉ cuối tuần của thị trường. 

Giao dịch Forex với Titan FX

Giao dịch theo cách của bạn với quyền truy cập các nền tảng giao dịch hàng đầu thế giới, bao gồm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Trải nghiệm định giá, tốc độthanh khoản vượt trội với cơ sở hạ tầng Zero Point TM độc quyền của chúng tôi. 

Mở tài khoản ngay