(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Thị trường của Bạn, Cách của Bạn

Với tất cả cặp tỷ giá chính và nhiều cặp tỷ giá phụ và yếu thú vị cũng như nhiều lựa chọn hàng hóa, kim loại quý, Cổ phiếu và CFD trên Chỉ số Chứng khoán, Titan FX mang đến cho bạn sự linh hoạt để giao dịch theo cách của mình và tận dụng cơ hội thị trường đang thay đổi, tất cả đều từ nền tảngcông nghệ Zero Point TM độc quyền của chúng tôi.

Lợi ích của việc Giao dịch với Chúng tôi

 giao dịch hiện đại được cung cấp bởi Giao dịch nhiều loại công cụ như forex, hàng hóa, kim loại quý và CFD, đồng thời tận dụng các điều kiện giao dịch tốt nhất:

*Theo các điều khoản và điều kiện

Forex

Forex

Thị trường Forex là một phần thiết yếu của nền kinh tế thế giới, cho phép giao dịch và đầu tư quốc tế bằng cách cung cấp chuyển đổi tiền tệ. Nó giao dịch khối lượng khoảng 5 nghìn tỷ USD mỗi ngày, vượt xa con số 22 tỷ USD hoặc hơn các giao dịch được thực hiện trong cùng thời điểm trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York.

Tìm hiểu thêm

Commodities

Hàng hóa

Titan FX cung cấp hàng hóa năng lượng có thể giao dịch với hai cặp dầu mới thú vị XTI/USDXBR/USD. Mặc dù thị trường dầu ngày càng được toàn cầu hóa, nhưng những đặc điểm riêng biệt của các khu vực sản xuất cũng như nền kinh tế toàn cầu luôn thay đổi đã tạo ra cơ hội giao dịch cho hai hợp đồng dầu khác nhau này.

Tìm hiểu thêm

Kim loại Quý

Giao dịch kim loại quý mang lại nhiều lợi ích. Vì chúng giữ được giá trị nên chúng rất phù hợp để đầu tư dài hạn. Chúng không thể bị phá giá bằng cách in tiền, và giá của chúng được xác định bởi cung và cầu toàn cầu hơn là các sự kiện ở các nền kinh tế đơn lẻ.

Tìm hiểu thêm

CFD trên Chỉ số

Khách hàng của Titan FX có thể giao dịch CFD cho các Chỉ số Thị trường Chứng khoán lớn nhất thế giới trực tiếp từ cùng một tài khoản và giao diện như khi bạn giao dịch tiền tệ.

Tìm hiểu thêm