(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Khách hàng của Titan FX có thể giao dịch CFD cho các Chỉ số Thị trường Chứng khoán lớn nhất thế giới trực tiếp từ cùng một tài khoản và giao diện như khi bạn giao dịch tiền tệ.


CFD của Titan được tích hợp với nền tảng MT4 và MT5 của chúng tôi, cho phép bạn truy cập trực tiếp vào giao dịch CFD trên Chỉ số từ tài khoản giao dịch của mình, với các điều kiện tối ưu giống như bạn trải nghiệm đối với forex.

Tại Titan FX, bạn có thể giao dịch trên 9 thị trường cổ phiếu lớn trên thế giới, bao gồm NAS100, JPN225, GER30 và AUS200.

Công nghệ Zero Point ™ ECN của Titan FX – cùng với nền tảng giao dịch MT4 và MT5 đã được trao thưởng – cung cấp môi trường giao dịch CFD đẳng cấp thế giới cho tất cả nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm.

 

Giờ Thị trường của CFD

Mã giao dịch Chỉ số Giờ Thị trường (GMT+3) Giờ Thị trường (GMT+2)
JPN225 Chỉ số Japan 225 01:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
01:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
US30 Chỉ số Wall Street 30 của Mỹ 01:00 giờ - 23:15 giờ & 23:30 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
01:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
GER30 Chỉ số Germany 30 01:02 - 23:59
(Mở cửa lúc 1:05 giờ thứ Hai / Đóng cửa lúc 23:00 giờ thứ Sáu)
01:02 - 2:15 & 3:15 - 23:00
(Mở cửa lúc 1:05 giờ thứ Hai)
NAS100 Chỉ số US Tech 100 1:00 giờ - 23:15 giờ & 23:30 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
1:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
US500 Chỉ số US SPX 500 1:00 giờ - 23:15 giờ & 23:30 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
1:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
UK100 Chỉ số UK 100 01:02 - 23:59
(Mở cửa lúc 01:05 giờ thứ Hai / Đóng cửa lúc 23:00 giờ thứ Sáu)
01:02 - 23:59
(Mở cửa lúc 01:05 giờ thứ Hai / Đóng cửa lúc 23:00 giờ thứ Sáu)
AUS200 Chỉ số Australia 200

02:50 - 09:30 & 10:10 - 23:59
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)

00:50 giờ - 7:30 giờ & 8:10 giờ - 23:00 giờ
EUSTX50 Chỉ số EU Stocks 50 9:00 giờ - 23:00 giờ 9:00 giờ - 23:00 giờ
FRA40 Chỉ số France 40 9:00 giờ - 23:00 giờ 9:00 giờ - 23:00 giờ
CAN60 Chỉ số Canada 60 09:00 - 16:15 & 16:30 - 23:30 09:00 - 16:15 & 16:30 - 23:30
CN50 Chỉ số China 50 04:00 - 11:30 & 12:00 - 23:45 03:00 - 10:30 & 11:00 - 22:45
HK50 Chỉ số Hong Kong 50 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30 & 12:15 - 22:00 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30 & 11:15 - 21:00
HSCEI Chỉ số Hang Seng 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30 & 12:15 - 22:00 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30 & 11:15 - 21:00
NETH25 Chỉ số Netherlands 25 09:00 - 23:00 09:00 - 23:00
SING30 Chỉ số Singapore 30 03:30 - 12:20 & 12:50 - 23:45 02:30 - 11:20 & 11:50 - 22:45
SWISS20 Chỉ số Switzerland 20 09:00 - 23:00 09:00 - 23:00
TWFTSE Chỉ số SGX FTSE Taiwan 03:45 - 08:45 & 09:15 - 23:45 02:45 - 07:45 & 08:15 - 22:45
US2000 Chỉ số US Russell 2000 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59
(Thứ Sáu 23:55 Đóng cửa)
01:00 - 23:59
(Friday 23:55 Close)
USDX Chỉ số Đô la Mỹ 03:00 - 23:59
(Thứ Hai 01:00 Mở cửa / Thứ Sáu 23:55 Đóng cửa)
03:00 - 23:59
(Thứ Hai 01:00 Mở cửa / Thứ Sáu 23:55 Đóng cửa)
VIX Chỉ số Biến động của Mỹ 01:00 - 23:59
(Thứ Sáu 23:55 Đóng cửa)
01:00 - 23:59
(Thứ Sáu 23:55 Đóng cửa)

 

Yêu cầu Ký quỹ đối với CFD

Giao dịch CFD cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội giao dịch với yêu cầu ký quỹ rất thấp. Yêu cầu ký quỹ là số dư tài khoản giao dịch cần thiết để tiếp tục mở các vị thế của bạn. Đối với CFD trên Chỉ số Chứng khoán, giá trị danh nghĩa của hợp đồng CFD là giá thực tế. Ví dụ, nếu ASX200 đang giao dịch ở mức 5999, chi phí để mở giao dịch với đòn bẩy 1:1 sẽ là 5.999 USD. Nếu đòn bẩy tài khoản của bạn là 500:1, yêu cầu ký quỹ là: 5999/500 = 11.99 USD.

Bảng dưới đây cho thấy yêu cầu ký quỹ cho một lô tiêu chuẩn. Ký quỹ là báo giá bằng đơn vị tiền tệ của Chỉ số được giao dịch.

Chỉ số Giá trị Điểm trên 1 Lô Tiêu chuẩn Yêu cầu Ký quỹ trên 1 Lô Tiêu chuẩn Ví dụ Ký quỹ ở Đòn bẩy 100:1
JPN225 100 JPY (100 JPY x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (100*19365)/100 = 19365 JPY
US30 1 USD (1 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*17971)/100 = 179.71 USD
NAS100 1 USD (1 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*4424)/100 = 44.24 USD
US500 1 USD (1 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*2095)/100 = 20.95 USD
UK100 1 GBP (1 GBP x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*6951)/100 = 69.51 GBP
GER30 1 EUR (1 EUR x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*11351)/100 = 113.51 EUR
EUSTX50 1 EUR (1 EUR x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*3550)/100 = 35.50 EUR
FRA40 1 EUR (1 EUR x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*4990)/100 = 49.90 EUR
AUS200 1 AUD (1 AUD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*5700)/100 = 57.00 AUD
CAN60 1 CAD (1 CAD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*1000)/100 = 10 CAD
CN50 1 USD (1 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*16275)/100 = 162.75 USD
HK50 1 HKD (1 HKD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*26450)/100 = 264.50 HKD
HSCEI 1 HKD (1 HKD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*26450)/100 = 264.50 HKD
NETH25 1 EUR (1 EUR x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*600)/100 = 6.00 EUR
SING30 1 SGD (1 SGD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*315)/100 = 3.15 SGD
SWISS20 1 CHF (1 CHF x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*10550)/100 = 105.50 CHF
TWFTSE 1 USD (1 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*1190)/100 = 11.90 USD
US2000 1 USD (1 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (1*1785)/100 = 17.85 USD
USDX 1 USD (250 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (250*92.475)/100 = 231.19 USD
VIX 1 USD (250 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy (250*23.10)/100 = 57.75 USD

Chỉ số tiền mặt tối ưu điều chỉnh cổ tức CFD

Khi bất kỳ thành viên cấu thành nào của CFD trên Chỉ số được giao dịch tuyên bố cổ tức, các điều chỉnh sẽ được thực hiện đối với tài khoản khách hàng.

  • Giao dịch mua nhận được Điều chỉnh Cổ tức: Số tiền Điều chỉnh Cổ tức = (Cổ tức trên Chỉ số được tuyên bố × quy mô vị thế tính bằng Lô × Quy mô Hợp đồng
  • Giao dịch bán được tính Điều chỉnh Cổ tức = (Cổ tức trên Chỉ số được tuyên bố × quy mô vị thế theo Lô × Quy mô Hợp đồng)

Lưu ý rằng GER30 hiện không phải Điều chỉnh Cổ tức


*Khoảng 30 phút trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, tỷ lệ ký quỹ sẽ được đặt thành 1% cho tất cả vị thế mới trong các sản phẩm Kim loại, Dầu và Chỉ số (không phải FX). Hạn chế này sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến 15 phút sau khi thị trường hoạt động trở lại vào thứ Hai.

Các điều kiện ký quỹ thông thường sẽ áp dụng cho các vị thế được mở ngoài thời gian nghỉ cuối tuần của thị trường.

  • Thứ Hai hàng tuần phản ánh một giao dịch hoán đổi 3 ngày kể cả những ngày cuối tuần đối với các sản phẩm năng lượng. 

  • Phí qua đêm mỗi ngày = quy mô hợp đồng x lô x chữ số thập phân (0,1 cho 1 chữ số, 0,01 cho 2 chữ số) x điểm phí qua đêm

  • Cổ tức sẽ được áp dụng cho tài khoản MT của bạn khi điều chỉnh cổ tức xảy ra và nếu tài khoản của bạn đủ điều kiện để nhận. 

  • Đòn bẩy của các sản phẩm Chỉ số của Titan FX được đặt tối đa là 500:1. Khoảng 30 phút trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, tỷ lệ ký quỹ sẽ được đặt thành 1% cho tất cả vị thế mới. Hạn chế này sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến 15 phút sau khi thị trường hoạt động trở lại vào thứ Hai. Các điều kiện ký quỹ thông thường sẽ áp dụng cho các vị thế được mở ngoài thời gian nghỉ cuối tuần của thị trường.

  • Khối lượng giao dịch tối thiểu của sản phẩm chỉ số là 0,1 lô. 

  • Khối lượng giao dịch tối đa của sản phẩm chỉ số là 100 lô. 

  • Không. Titan FX có chương trình Bảo vệ Tài khoản khỏi Số dư âm. Chương trình sẽ được áp dụng sau khi tài khoản được xem xét kỹ lưỡng và tình trạng hội đủ điều kiện được Nhóm Nghiệp vụ Giao dịch của chúng tôi xác nhận.