(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

ถ้าหากคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายปลีกฟอเร็กซ์ในประเทศหรือภูมิภาคใดๆ โปรดติดต่อเรา

เพื่อที่จะให้ลูกค้าของเราได้รับข้อมูลเชิงลึกและความรู้ เราต้องการพาร์ทเนอร์ระดับภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของเรา เพื่อเป็นการตอบแทน เราจะมีทรัพยากรที่พาร์ทเนอร์ในภูมิภาคต้องการสำหรับทำธุรกิจฟอเร็กซ์ของตัวเองให้เติบโตและพัฒนาไปสู่อีกระดับ

การทำงานของพาร์ทเนอร์ประจำพื้นที่จะมีลักษณะเป็นดังนี้

ความร่วมมือกับกับพาร์ทเนอร์แต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่โครงสร้างหลักของความร่วมมือทั้งหมดจะเหมือนกัน:

  • Titan FX ให้แบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง, แพลตฟอร์มเทรดที่ทรงพลัง และเงินงบประมาณสำหรับการทำการตลาดในพื้นที่
  • พาร์ทเนอร์จะพัฒนาธุรกิจในพื้นที่หรือประเทศที่กำหนดโดยใช้ความรู้ในพื้นที่นั้นๆ และคอยช่วยเหลือลูกค้าเป็นภาษาท้องถิ่นตามธรรมเนียมปฏิบัติในพื้นที่นั้นๆ

พาร์ทเนอร์ประจำพื้นที่จะเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในท้องถิ่น Titan FX สามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ได้

ข้อดีของการเป็นพาร์ทเนอร์ประจำพื้นที่

มีข้อดีร่วมกันมากมายของการเป็นพาร์ทเนอร์ประจำภูมิภาคสำหรับ Titan FX พาร์ทเนอร์ประจำภูมิภาคและที่สำคัญคือลูกค้าของเรา:

  • ลูกค้าได้รับโซลูชั่นที่ตรงตามความต้องกาาร ด้วยวิธีการจ่ายเงินตามที่ชื่นชอบ, ประเภทบัญชีที่ถูกปรับให้ตรงตามความต้องการ และการช่วยเหลือในภาษาของพวกเขา
  • พาร์ทเนอร์ประจำพื้นที่ได้รับรายได้โดยตรงตามความพยายามและผลงานของตัวเอง
  • Titan FX ได้รับประโยชน์จากความพึงพอใจที่มากขึ้นของลูกค้า, ปริมาณ FX ที่เพิ่มสูงขึ้น และการเติบโตในตลาดท้องถิ่น