(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Cập nhật Quan trọng cho người dùng thiết bị iOS

 

Tải về Nền tảng Giao dịch MT4 hoặc MT5 của Titan FX cho mọi thiết bị, bao gồm PC, Mac, iPhone và Android.


Titan Metatrader 4 (MT4)
 •  

  Để đăng nhập tài khoản giao dịch Live của bạn:

  1. Mở ‘Tập tin’ – ‘Đăng nhập Tài khoản Giao dịch’
  2. Nhập số và mật khẩu tài khoản Live của bạn, và chọn tên máy chủ ‘TitanFX-01’, ‘TitanFX-02’, 'TitanFX-03', 'TitanFX-04' hoặc ‘TitanFX-05’

  Để mở tài khoản Demo:

  1. Mở ‘Tập tin’ – ‘Mở Tài khoản’
  2. Chọn tên máy chủ ‘TitanFX-Demo01’ và nhấp vào Tiếp theo
  3. Chọn ‘Tài khoản Demo mới’ và nhấp vào Tiếp theo
  4. Điền vào tất cả trường và nhấp vào Tiếp theo *Không nhập ký hiệu hoặc dấu cách
  5. Giữ thông tin đăng nhập xuất hiện trên cửa sổ đăng ký


  *Nếu tập tin MT4 đã tải về không có phần mở rộng ‘exe’, vui lòng đổi tên tệp bằng cách thêm exe vào cuối bằng cách thủ công.

   

 • Nhấp vào đây để tải về

  Để đăng nhập tài khoản giao dịch Live của bạn:

  1. Mở ‘Cài đặt’ – ‘Tài khoản Giao dịch’ và nhấp vào ‘+’ xuất hiện ở góc trên bên phải
  2. Chọn ‘Đăng nhập tài khoản hiện tại’ và tìm kiếm máy chủ của chúng tôi ‘TitanFX-01’, ‘TitanFX-02’, 'TitanFX-03', 'TitanFX-04' hoặc ‘TitanFX-05’
  3. Nhập số và mật khẩu tài khoản Live của bạn

  Để mở tài khoản Demo:

  1. Mở ‘Cài đặt’ – ‘Tài khoản Giao dịch’ và nhấp vào ‘+’ xuất hiện ở góc trên bên phải
  2. Chọn ‘Mở tài khoản Demo cá nhân’ và tìm kiếm máy chủ ‘ TitanFX-Demo01’
  3. Nhập thông tin cá nhân và mật khẩu tài khoản và nhấp vào Đăng ký
  4. Giữ thông tin đăng nhập xuất hiện trên cửa sổ đăng ký

   

 • Nhấp vào đây để tải về

  Để đăng nhập tài khoản giao dịch Live của bạn:

  1. Chọn ‘Đăng nhập tài khoản hiện tại’ trên trang Tài khoản Mới
  2. Tìm kiếm máy chủ của chúng tôi ‘TitanFX-01’, ‘TitanFX-02’, 'TitanFX-03', 'TitanFX-04' hoặc ‘TitanFX-05’
  3. Nhập số và mật khẩu tài khoản Live của bạn

  Để mở tài khoản Demo:

  1. Chọn ‘Mở tài khoản Demo cá nhân’ trên trang Tài khoản Mới
  2. Tìm kiếm máy chủ ‘ TitanFX-Demo01’
  3. Nhập thông tin cá nhân và mật khẩu tài khoản và nhấp vào Đăng ký
  4. Giữ thông tin đăng nhập xuất hiện trên cửa sổ đăng ký

   


Tải về Nền tảng Giao dịch MT5 của Titan FX cho PC, iPhone, iPad và Android.

MetaTrader 5 là tiêu chuẩn vàng mới trong các nền tảng Giao dịch Forex.

Titan Metatrader 5 (MT5)
 •  

  Để đăng nhập tài khoản giao dịch Live của bạn:

  1. Mở ‘Tập tin’ – ‘Đăng nhập Tài khoản Giao dịch’
  2. Nhập số và mật khẩu tài khoản Live của bạn, và chọn tên máy chủ: TitanFX-MT5-01

  Để mở tài khoản Demo:

  1. Mở ‘Tập tin’ – ‘Mở Tài khoản’
  2. Tìm kiếm “Titan FX” và nhấp vào Tiếp theo
  3. Chọn ‘Mở tài khoản Demo’ và nhấp vào Tiếp theo
  4. Điền vào tất cả trường và nhấp vào Tiếp theo *Không nhập ký hiệu hoặc dấu cách
  5. Giữ thông tin đăng nhập xuất hiện trên cửa sổ đăng ký

   

 • Nhấp vào đây để tải về

  Để đăng nhập tài khoản giao dịch Live của bạn:

  1. Mở ‘Cài đặt’ – ‘Tài khoản Giao dịch’ và nhấp vào ‘+’ xuất hiện ở góc trên bên phải
  2. Tìm kiếm “Titan FX” và chọn ‘Đăng nhập tài khoản hiện tại’
  3. Nhập số và mật khẩu tài khoản Live của bạn

  Để mở tài khoản Demo:

  1. Mở ‘Cài đặt’ – ‘Tài khoản Giao dịch’ và nhấp vào ‘+’ xuất hiện ở góc trên bên phải
  2. Tìm kiếm “Titan FX” và chọn ‘Mở tài khoản Demo cá nhân’
  3. Nhập thông tin cá nhân và mật khẩu tài khoản và nhấp vào Đăng ký
  4. Giữ thông tin đăng nhập xuất hiện trên cửa sổ đăng ký

   

 • Nhấp vào đây để tải về

  Để đăng nhập tài khoản giao dịch Live của bạn:

  1. Mở ‘Cài đặt’ – ‘Quản lý Tài khoản’ và nhấp vào ‘+’ xuất hiện ở góc trên bên phải
  2. Tìm kiếm “Titan FX” và chọn ‘Đăng nhập tài khoản hiện tại’
  3. Nhập số và mật khẩu tài khoản Live của bạn

  Để mở tài khoản Demo:

  1. Mở ‘Cài đặt’ – ‘Quản lý Tài khoản’ và nhấp vào ‘+’ xuất hiện ở góc trên bên phải
  2. Tìm kiếm “Titan FX” và chọn ‘Mở tài khoản Demo cá nhân’
  3. Nhập thông tin cá nhân và mật khẩu tài khoản và nhấp vào Đăng ký
  4. Giữ thông tin đăng nhập xuất hiện trên cửa sổ đăng ký

   Chỉ báo Chênh lệch

Nhấp vào đây để tải về

Cách đặt chỉ báo chênh lệch:

 1. Nhấp chuột phải vào liên kết tải về bên trên
 2. Lưu tập tin vào máy tính để bàn của bạn
 3. Mở ‘Tập tin’ – ‘Mở Thư mục Dữ liệu’ – ‘MQL4’ – trong ‘Chỉ báo’ trên MT4
 4. Kéo (Sao chép) tập tin trên màn hình và Thả (Dán) trên 3