(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');
Forex

Nhận lợi thế về tốc độ giao dịch tốt nhất

Với Titan FX, bạn có thể bắt đầu giao dịch forex với số tiền nạp tối thiểu thấp là 200 USD để mở tài khoản đầu tiên của mình. Hưởng lợi từ giao dịch chi phí thấp với chênh lệch từ 0.0 pip trên tài khoản Blade và không có hoa hồng trên tài khoản Standard. 

Nhờ công nghệ Zero Point của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi có quyền truy cập lớp cơ sở hạ tầng mà trước đây chỉ dành cho Nhà giao dịch và Nhà phân tích tần suất cao tại các công ty tài chính mạnh nhất thế giới.

Tìm hiểu thêm

Bid / Ask

Mua / Bán

Chênh lệch của chúng tôi là hàng đầu thị trường với luồng dữ liệu về giá từ trên 50 ngân hàng và nguồn thanh khoản ngầm khác nhau. Máy chủ với độ trễ thấp trong môi trường giao dịch ECN cấp doanh nghiệp của chúng tôi có nghĩa là bạn sẽ luôn được giao dịch với mức giá tốt nhất sẵn có.

Tìm hiểu thêm

Order Execution

Khớp lệnh

Khi từng mili giây đều có ý nghĩa quan trọng, bạn có thể tin tưởng vào công nghệ của Titan FX để xử lý trung tâm của bạn ở New York và đã được tối ưu hóa để thực hiện lệnh nhanh chóng, đáng tin cậy với các ngân hàng và nhà cung cấp thanh khoản của Titan.

Tìm hiểu thêm

Phí qua đêm

Xem lại phí qua đêm mua vào và bán ra cho tất cả các cặp tỷ giá và kim loại của mình. Phí qua đêm hay phí lãi suất qua đêm được xác định là lãi suất được áp dụng (kiếm được/thêm vào hoặc trừ đi/trả) để giữ vị thế giao dịch mở qua đêm. Titan FX liên tục xem xét phí qua đêm của mình và tỷ giá của các đối thủ cạnh tranh để đảm bảo chúng tôi là tốt nhất trên thị trường.

Tìm hiểu thêm