(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Việc rút tiền thường được tự động xử lý trong vòng 1 ngày làm việc; tuy nhiên, việc nhận tiền vào tài khoản của bạn có thể phụ thuộc vào phương thức rút tiền được sử dụng vì nó có thể phụ thuộc vào khoản thanh toán đang được nhà cung cấp thanh toán của bạn xử lý.


Chính sách Chống Rửa tiền của chúng tôi yêu cầu mọi khoản tiền rút được yêu cầu phải được hoàn lại vào chính tài khoản mà bạn đã sử dụng để nạp tiền vào tài khoản, tối đa số tiền đã nạp. Bất kỳ lợi nhuận giao dịch nào cao hơn số tiền đã nạp ban đầu đều có thể được rút bằng phương thức ưu tiên của bạn trong các tùy chọn thanh toán bên dưới.

Titan FX cho phép khách hàng rút tiền từ tài khoản giao dịch forex của họ thông qua những cách sau:

Visa and Mastercard

Thẻ tín dụng
Số tiền được yêu cầu phải được hoàn lại vào cùng tài khoản thẻ tín dụng mà khách hàng đã cung cấp và đã được xác nhận để nạp tiền.
PhíMiễn phí*
Thời gian xử lý:Việc rút tiền sẽ diễn ra ngay lập tức nhưng việc xử lý sẽ phụ thuộc vào nhà cung cấp thẻ tín dụng của khách hàng.

*4% phí rút tiền sẽ được áp dụng nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản.


Sticpay

STICPAY
Số tiền được yêu cầu phải được rút vào cùng tài khoản STICPAY mà khách hàng đã cung cấp và đã được xác nhận để nạp tiền.
PhíMiễn phí*
Thời gian xử lý:Thời gian xử lý: Quá trình xử lý sẽ được thực hiện và phản ánh trong tài khoản của khách hàng ngay lập tức.

*4% phí rút tiền sẽ được áp dụng nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản.

Dịch vụ này không khả dụng nếu bạn cư trú tại một quốc gia EEA hoặc Anh.


Sticpay

Skrill
Số tiền được yêu cầu phải được rút vào cùng tài khoản Skrill mà khách hàng đã cung cấp và đã được xác nhận để nạp tiền.
PhíMiễn phí*
Thời gian xử lý:Quá trình xử lý sẽ được xử lý và phản ánh trong tài khoản của khách hàng trong vòng 1 ngày làm việc.

*Phí rút tiền 4% sẽ được áp dụng nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản.

Dịch vụ này không khả dụng nếu bạn cư trú tại một trong các quốc gia bị hạn chế được liệt kê


Chuyển khoản Ngân hàng Nội địa Nhật Bản
Mọi lợi nhuận giao dịch và số tiền nạp ban đầu bằng chuyển khoản ngân hàng Nhật Bản Nội địa đều có thể được rút bằng phương thức này.
PhíMiễn phí*
Thời gian xử lý:Yêu cầu sẽ được xử lý và phản ánh trong tài khoản ngân hàng của khách hàng trong vòng 2 - 3 ngày làm việc

*4% phí rút tiền sẽ được áp dụng nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản.

Chỉ dành cho chủ tài khoản ngân hàng Nhật Bản


Bitwall

bitwallet
Số tiền được yêu cầu phải được rút vào cùng tài khoản biwallet mà khách hàng đã cung cấp và đã được xác nhận để nạp tiền.
PhíMiễn phí*
Thời gian xử lý:Thời gian xử lý: Quá trình xử lý sẽ được thực hiện và phản ánh trong tài khoản của khách hàng ngay lập tức.

*4% phí rút tiền sẽ được áp dụng nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản.


Tiền điện tử
Rút tiền điện tử sẵn có tại TitanFX
PhíMiễn phí*
Thời gian xử lý:Việc rút tiền sẽ diễn ra ngay lập tức nhưng quá trình xử lý sẽ
phụ thuộc vào mức độ bận rộn của chuỗi khối và tiền điện tử
mà khách hàng đang rút

*4% phí rút tiền sẽ được áp dụng nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản.