(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Hàng loạt phần mềm Chuyên gia Cố vấn (rôbốt giao dịch hoặc EA) sẵn có cho MetaTrader, cũng như nhiều ứng dụng của bên thứ ba để trợ giúp giao dịch của bạn.

Giao dịch trên Apple iPhone và iPad được cung cấp ứng dụng iOS gốc để cho phép giao dịch khi đang di chuyển. Ứng dụng giao dịch Android được cung cấp cho những người chọn giao dịch trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của họ. Ứng dụng máy tính để bàn cho cả hệ điều hành PC và Mac cũng sẵn có.

Titan FX trading platforms

Giao dịch Forex với nền tảng MT4 và MT5 hàng đầu

Nhà giao dịch thích công nghệ tiên tiến của MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5).

MT5 là sự kế thừa của MT4, với công cụ phân tích kỹ thuật tiên tiến hơn và các lớp tài sản được hỗ trợ. Mặt khác, MT4 vẫn rất phù hợp với nhiều nhà giao dịch forex do tính đơn giản, vị thế thị trường đã được thiết lập và sự phổ biến của các chuyên gia cố vấn.

Nhà giao dịch cao cấp hơn có thể hưởng lợi từ MQL 5, ngôn ngữ lập trình mới trong MT5. Điều này làm cho việc tùy chỉnh, tạo EA và giao dịch rôbốt dễ dàng hơn nhiều.

Công nghệ Zero Point.

Nhờ công nghệ Zero Point, Titan FX cho phép bạn truy cập lớp cơ sở hạ tầng trước đây chỉ dành cho Nhà giao dịch và Nhà phân tích Tần suất Cao ...

Zero Point Technology

Bảng dưới đây phác thảo các tính năng cốt lõi của mỗi nền tảng

MetaTrader 4

MetaTrader 5

Ngân hàng tri thứcPhong phúĐang phát triển nhanh chóng
Các chỉ báo Kỹ thuật3038
Các Đối tượng đồ họa3144
Khung thời gian921
Lịch sự kiện kinh tếNot availableAvailable
Độ sâu của thị trường theo thời gian thựcNot availableAvailable
Ngôn ngữ lập trìnhMQL 4MQL 5
Sẵn có với tài khoản Titan FXZero Blade và Zero StandardZero Blade và Zero Standard
Tải về miễn phíAvailableAvailable
Tài khoản Demo miễn phíAvailableAvailable
Sẵn có trên

Windows
Mac OS
Web Trader
iPhone và iPad
Android

Windows
Mac OS
Web Trader
iPhone và iPad
Android

Tìm hiểu thêm về MT4Tìm hiểu thêm về MT5
Mở Tài khoản MT4

Mở Tài khoản MT5

*'Độ sâu thị trường theo thời gian thực'; không được cung cấp tại Titan FX.

Mobile Trading with Titan X metatrader on iPhone, iPad and Android

Giao dịch qua Thiết bị di động

Với ứng dụng Titan FX Metatrader, sẵn có cho iPhone, iPad và Android, bạn có thể kiểm soát tài khoản của mình, giao dịch trên thị trường tài chính và sử dụng 30 chỉ báo kỹ thuật để phân tích thị trường, cũng như nhận tin tức và email tài chính.

Tải về

Titan Metatrader 4 (MT4)

 • To login your live trading account:

  1. Open ‘File’ – ‘Login to Trade Account’
  2. Enter your live account number and password, and choose server name ‘TitanFX-01’, ‘TitanFX-02’, 'TitanFX-03', ‘TitanFX-04’ or 'TitanFX-05'

  To open a demo account:

  1. Open ‘File’ – ‘Open an Account’
  2. Choose server name ‘TitanFX-Demo01’ and click on Next
  3. Tick ‘New demo account’ and click on Next
  4. Fill out all fields and click on Next *Do not enter symbols or space
  5. Keep the login information appears on the registration window


  *If the downloaded MT4 file has no ‘exe’ extension please rename it by manually adding exe to the end.

 • Click here to download

  To login your live trading account:

  1. Open ‘Setting’ – ‘Trade Accounts’ and click ‘+’ appears at the top-right corner
  2. Choose ‘Login to an existing account’ and search our server ‘TitanFX-01’, ‘TitanFX-02’, 'TitanFX-03', ‘TitanFX-04’ or 'TitanFX-05'
  3. Enter your live account number and password

  To open a demo account:

  1. Open ‘Setting’ – ‘Trade Accounts’ and click on ‘+’ appears at the top-right corner
  2. Choose ‘Open a personal demo account’ and search our server ‘ TitanFX-Demo01’
  3. Enter personal information and account information and click on Register
  4. Keep the login information appears on the registration window

 • Click here to download

  To login your live trading account:

  1. Choose ‘Login to an existing account’ on New Account page
  2. Search our server ‘TitanFX-01’, ‘TitanFX-02’, 'TitanFX-03', ‘TitanFX-04’, 'TitanFX-05' or 'TitanFX-06'
  3. Enter your live account number and password

  To open a demo account:

  1. Choose ‘Open a personal demo account’ on New Account page
  2. Search our server ‘ TitanFX-Demo01’
  3. Enter personal information and account information and click on Register
  4. Keep the login information appears on the registration window

Titan Metatrader 5 (MT5)

 • To login your live trading account:

  1. Open ‘File’ – ‘Login to Trade Account’
  2. Enter your live account number and password, and choose server name: TitanFX-MT5-01

  To open a demo account:

  1. Open ‘File’ – ‘Open an Account’
  2. Search for “Titan FX” and click on Next
  3. Tick ‘Open a demo account’ and click on Next
  4. Fill out all fields and click on Next *Do not enter symbols or space
  5. Keep the login information appears on the registration window

 • Click here to download

  To login your live trading account:

  1. Open ‘Setting’ – ‘Trade Accounts’ and click ‘+’ appears at the top-right corner
  2. Search for “Titan FX” and select ‘Login to an existing account’
  3. Enter your live account number and password

  To open a demo account:

  1. Open ‘Setting’ – ‘Trade Accounts’ and click on ‘+’ appears at the top-right corner
  2. Search for “Titan FX” and choose ‘Open a personal demo account’
  3. Enter personal information and account information and click on Register
  4. Keep the login information appears on the registration window

 • Click here to download

  To login your live trading account:

  1. Open ‘Setting’ – ‘Manage Accounts’ and click on ‘+’ appears at the top-right corner
  2. Search for “Titan FX” and select ‘Login to an existing account’
  3. Enter your live account number and password

  To open a demo account:

  1. Open ‘Setting’ – ‘Manage Accounts’ and click on ‘+’ appears at the top-right corner
  2. Search for “Titan FX” and choose ‘Open a personal demo account’
  3. Enter personal information and account information and click on Register
  4. Keep the login information appears on the registration window