(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Thị trường của Bạn, Cách của Bạn

Giao dịch Mạnh mẽ.

Lợi ích của việc Giao dịch với Chúng tôi

giao dịch hiện đại được cung cấp bởi Giao dịch nhiều loại công cụ như forex, hàng hóa, kim loại quý và CFD, đồng thời tận dụng các điều kiện giao dịch tốt nhất:

*Theo các điều khoản và điều kiện

Giao dịch Forex với Titan FX

Giao dịch theo cách của bạn với quyền truy cập các nền tảng giao dịch hàng đầu thế giới, bao gồm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5).

trading instrument Forex

Forex

Thị trường Forex là một phần thiết yếu của nền kinh tế thế giới, cho phép giao dịch và đầu tư quốc tế bằng cách cung cấp chuyển đổi tiền tệ. Nó giao dịch khối lượng khoảng 5 nghìn tỷ USD mỗi ngày, vượt xa con số 22 tỷ USD hoặc hơn các giao dịch được thực hiện trong cùng thời điểm trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York.

trading instrument for commodities

Hàng hóa

Titan FX cung cấp các hàng hóa có thể giao dịch bao gồm năng lượng, hàng hóa mềm và kim loại quý. Những thay đổi độc đáo trong quá trình sản xuất và phân phối các sản phẩm này cho phép đa dạng hóa đáng kể danh mục đầu tư rủi ro.

trading instrument trading CFDs on stock market

CFD trên Chỉ số

Khách hàng của Titan FX có thể giao dịch CFD cho các Chỉ số Thị trường Chứng khoán lớn nhất thế giới trực tiếp từ cùng một tài khoản và giao diện như khi bạn giao dịch tiền tệ.