(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Công nghệ Xử lý Điện thanh toán Xuyên suốt (STP) của Titan FX đảm bảo tất cả lệnh được đặt không có sự can thiệp của bàn giao dịch và không có báo giá lại.


Zero Standard account

Tài khoản STP Zero Standard là tài khoản STP cấp tổ chức miễn phí hoa hồng với quyền truy cập chênh lệch liên ngân hàng trên Metatrader 4 và Metatrader 5. Được xây dựng trên công nghệ Zero Point của Titan FX, tài khoản này cung cấp khả năng khớp lệnh tốc độ nhanh và độ tin cậy vững chắc với mức chênh lệch thấp tới 1 pip.

Giao dịch Không có phí Hoa hồng

Giao dịch trên các thị trường Forex trên thế giới và trả phí hoa hồng bằng 0 – chưa từng có. Tài khoản Zero STP được xây dựng có lưu tâm đến nhà giao dịch có ý thức về nền kinh tế.

Mở tài khoản Zero Standard ngay
  • Tại Titan FX, Tài khoản Standard là một tài khoản STP miễn phí hoa hồng. Nó phù hợp với các nhà giao dịch tùy nghi, và bất kỳ nhà giao dịch nào đặt một khối lượng giao dịch thấp.

  • STP là từ viết tắt của Straight Through Processing (Xử lý Điện thanh toán Xuyên suốt). Tất cả vị thế của khách hàng được xử lý ra thị trường một cách trực tiếp mà không đi qua một bàn giao dịch.

  • Bạn có thể sử dụng mức đòn bẩy lên tới 500:1 trên cả tài khoản Standard và Blade.

  • Bạn có thể mở tối đa 15 tài khoản Standard, Blade và Micro vô điều kiện.

  • Không. Không có chi phí duy trì tài khoản tại Titan FX, ngay cả khi các tài khoản của bạn không được sử dụng.

  • Không. Tại Titan FX, bạn có thể sử dụng cùng mức đòn bẩy bất kể khối lượng giao dịch hay số dư tài khoản.

  • Có. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi loại tài khoản từ Standard thành Blade trong Tủ Khách hàng.

  • Các tài khoản không hoạt động sẽ được lưu trữ nếu khách hàng không thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch và tài chính nào trong khoảng thời gian liên tục kéo dài 365 ngày theo lịch và có số dư bằng 0.