(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Mạng lưới ECN của Titan FX được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu an toàn Equinix NY4 hiện đại ở New York và đã được tối ưu hóa để khớp lệnh nhanh chóng, đáng tin cậy với các ngân hàng và nhà cung cấp thanh khoản của Titan FX..


Khi mỗi mili giây đều có ý nghĩ quan trọng, bạn có thể tin tưởng vào công nghệ Titan FX để xử lý giao dịch của bạn nhanh hơn. Titan FX sử dụng hàng loạt kết nối cáp quang để cung cấp mạng có độ trễ thấp giữa các ngân hàng và tổ chức tài chính được kết nối với Titan ECN, đảm bảo môi trường giao dịch tối ưu và truyền dữ liệu nhanh chóng.

ECN của Titan FX sử dụng thuật toán định tuyến lệnh nâng cao để tính toán mức báo giá tốt nhất hiện có khi xử lý lệnh, đảm bảo quyền truy cập vào hỗn hợp thanh khoản tối ưu cho các giao dịch của bạn. Công nghệ độc quyền cho phép các nhà giao dịch nhận được lợi ích của việc cải thiện giá khi thị trường đang biến động theo chiều hướng của bạn và sự tổng hợp thanh khoản thông minh từ nhiều ngân hàng và tổ chức cung cấp một số thanh khoản sâu nhất hiện có trên thị trường.

Các giao dịch STP của Titan FX cũng được thực hiện trực tiếp với các nhà cung cấp thanh khoản thông qua kết nối dữ liệu trực tiếp bên trong trung tâm dữ liệu tài chính Equinix.

Equinix Servers

Trung tâm dữ liệu Tài chính Equinix: trung tâm forex an toàn, bảo mật

  • nằm trong trung tâm forex chuyên dụng cùng với các máy chủ của các ngân hàng toàn cầu, nhà cung cấp thanh khoản phi ngân hàng và ECN khối tổ chức
  • đảm bảo thông tin liên lạc có độ trễ thấp nhất; nghĩa là giao dịch của bạn được đặt ngay lập tức ở mức giá báo
  • nhóm kỹ sư máy chủ liên tục theo dõi và duy trì hiệu suất máy chủ trong trung tâm dữ liệu
  • sự cố cung cấp điện và môi trường được kiểm soát khí hậu bảo vệ thiết bị khỏi các yếu tố và loại bỏ các vấn đề xung quanh việc cung cấp điện