(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Titan FX Social, ứng dụng sao chép giao dịch của Titan FX, cung cấp một nền tảng để giao dịch theo một cách khác. Với tính năng sao chép giao dịch và giao dịch qua mạng xã hội, bạn có thể giao dịch từ bất kỳ đâu trên thế giới.

Tải về Titan FX Social miễn phí từ đây


Titan FX Social, được cung cấp bởi Pelican Trading, cho phép nhà giao dịch truy cập giao dịch 24 giờ, cho phép họ sao chép giao dịch, giao dịch qua mạng xã hội, trò chuyện, và giao dịch thông thường, ngay bên trong một ứng dụng giao dịch.

Sao chép giao dịch là một phương thức giao dịch tự động bằng cách liên kết một nhà giao dịch mà bạn lựa chọn với tài khoản giao dịch của chính bạn.

Cho dù bạn muốn học cách giao dịch, quá bận rộn để dành thời gian tự giao dịch, hay muốn đầu tư theo một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn có thể trở thành Người sao chép. Người sao chép có thể sao chép giao dịch, nhận nhận định giao dịch và cải thiện các chiến lược giao dịch thông qua tính năng sao chép giao dịch.

Nếu bạn là chuyên gia về giao dịch, bạn có thể trở thành Cố vấn (nhà cung cấp tín hiệu). Là Cố vấn, bạn có thể chia sẻ các chiến lược của riêng mình, và bạn có thể kiếm lời bằng cách cho phép các nhà giao dịch khác sao chép tín hiệu của bạn. Nó cũng bao gồm tính năng giao dịch qua mạng xã hội cho phép bạn trò chuyện và tương tác với các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới.

Titan FX Social khả dụng bằng 18 ngôn ngữ, và giao dịch có thể được thực hiện trực tiếp từ giao dịch.


Tìm hiểu thêm về Sao chép Giao dịch / Giao dịch qua Mạng xã hội

Các tính năng chính của Titan FX Social:

Sao chép Giao dịch

Giao dịch qua Mạng xã hội

Giao dịch trực tiếp từ ứng dụng

Sẵn có bằng 18 ngôn ngữ

Được liên kết với tài khoản giao dịch Titan FX của bạn

Lựa chọn Nhà cung cấp Tín hiệu

Các Tính năng Khác:

  • Tất cả các sản phẩm của Titan FX đều có thể được giao dịch
  • Chia sẻ chiến lược
  • Các giao dịch được phản ánh giữa ứng dụng và phần mềm đầu cuối MT4/5
  • Giành được trạng thái là người có ảnh hưởng lớn trong ứng dụng

Titan FX Social is khả dụng cho iPhone, iPad và Android

Tải về Titan FX Social