(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Truy cập, xem xét và duy trì tất cả khía cạnh giao dịch của bạn thông qua Tủ Khách hàng An toàn. Tương tự như cổng ngân hàng trực tuyến, nó cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập tài khoản và thông tin cá nhân của mình.

Bạn có thể đăng nhập vào phòng khách hàng Titan FX của mình bằng địa chỉ email đã đăng ký Titan FX hoặc sử dụng địa chỉ email Google (Gmail) của bạn với Đăng nhập Một lần (SSO).


Lập tức tạo tài khoản mới, chuyển tiền và cập nhật mọi khía cạnh của danh mục đầu tư giao dịch của bạn ngay lập tức, 24 giờ mỗi ngày.

Với Tủ Khách hàng An toàn, bạn có thể:

 • xem số dư tài khoản
 • nạp tiền và rút tiền
 • chuyển tiền giữa các tài khoản
 • đăng ký tài khoản bổ sung
 • xem và chỉnh sửa chi tiết liên hệ của bạn
 • gửi tin nhắn an toàn cho đội ngũ Titan FX
 • Hỗ trợ đầy đủ cho MetaTrader
 • Đăng nhập Một lần (SSO)

Đăng nhập Một lần (SSO) là gì?

SSO là chức năng cho phép người dùng xác thực (đăng nhập) một lần để khởi động hệ thống, sau đó sử dụng các hệ thống và dịch vụ được liên kết với xác thực người dùng mà không cần xác thực bổ sung.

Ưu điểm của việc sử dụng SSO

Quản lý Đăng nhập Dễ dàng
Ngoài việc có thể sử dụng Phòng Khách hàng bằng địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký với Titan FX, hệ thống SSO còn cho phép người dùng đăng nhập vào Phòng Khách hàng bằng địa chỉ email Google (Gmail) không được sử dụng để đăng ký và tài khoản Twitter.

Bảo mật Nâng cao Hơn nữa
Có thể sử dụng tính năng bảo mật được triển khai bởi các nền tảng như Google và kênh truyền thông xã hội, giúp đăng nhập dễ dàng trong khi vẫn duy trì mức độ bảo mật cao.

Cách sử dụng Titan FX SSO

 • Nhấp vào "Đăng nhập bằng Google (hoặc Twitter)" trên trang đăng nhập Phòng Khách hàng.
 • Đăng ký địa chỉ email Google (Gmail) hoặc tài khoản Twitter mà bạn muốn liên kết đến
 • Thêm và xóa kết nối SSO trên trang hồ sơ Phòng Khách hàng

Đăng nhập Tủ Khách hàng An toàn của bạn