(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Hợp tác với Titan FX với tư cách Đối tác giới thiệu (IB) kiếm được hoa hồng liên tục cho hoạt động của khách hàng mà bạn giới thiệu cho chúng tôi.

Tất cả quy mô của IB đều được chào đón từ những người chỉ có một vài khách hàng đến những người có nhiều. Hoa hồng (chiết khấu) được trả cho IB dựa trên khối lượng giao dịch của khách hàng – chiết khấu Titan FX là một trong những khoản chiết khấu tốt nhất trong ngành. Titan FX coi trọng mối quan hệ với các Đối tác giới thiệu và cung cấp nhiều nguồn lực để giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình.

 • Tốt nhất cho khách hàng của bạn

  Giới thiệu khách hàng của bạn cho Titan FX để cung cấp cho họ điều kiện giao dịch forex tốt nhất có thể...

 • Nhà quản lý Quan hệ Riêng

  Nhà quản lý quan hệ của bạn luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

 • Câu hỏi của bạn đã trả lời

  Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết trong bản cáo bạch Đối tác giới thiệu của Titan FX hoặc liên hệ với Nhóm phụ trách Đối tác

 • Website đối tác

  Truy cập website Đối tác để biết thêm thông tin.

  Đọc thêm

Giao dịch theo cách của bạn với Titan FX.

Tốt nhất cho khách hàng của bạn

Giới thiệu khách hàng của bạn cho Titan FX để cung cấp cho họ điều kiện giao dịch forex tốt nhất có thể đồng thời kiếm được khoản hoa hồng liên tục đáng kể.

Nhà quản lý Quan hệ Riêng

Nhà quản lý quan hệ của bạn luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về:

 • Cách bắt đầu giới thiệu khách hàng
 • Chương trình chiết khấu IB
 • Chiến dịch giới thiệu IB
 • Cách kiểm tra tài khoản khách hàng của bạn, v.v.

Quyền tiếp cận theo dõi chiến dịch và khách hàng theo thời gian thực

Cổng thông tin Đối tác của Titan FX cung cấp cho bạn tính năng theo dõi cookie nâng caobáo cáo chi tiếtcho từng chiến dịch. Trên trang chiến dịch, bạn có thể thấy mọi khách truy cập mà bạn gửi đến website của Titan FX và từng tài khoản mới được tạo qua mỗi chiến dịch. Ngoài ra, Cổng thông tin Đối tác hiển thị khối lượng giao dịch theo thời gian thực và dữ liệuchiết khấu IB từ các khách hàng mà bạn mang đến cho Titan FX.

Câu hỏi của bạn đã trả lời

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết trong bản cáo bạch Đối tác giới thiệu của Titan FX hoặc liên hệ với Nhóm phụ trách Đối tác partners@titanfx.com.

Bản cáo bạch Đối tác giới thiệu của Titan FX

Trở thành Đối tác giới thiệu (IB) của Titan FX

Vui lòng theo liên kết dưới đây và đăng ký với chúng tôi trong vòng chưa đầy một phút. Sau khi đăng ký, nhà quản lý quan hệ riêng sẽ liên hệ với bạn và hướng dẫn bạn trong quá trình bắt đầu.