(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Nếu bạn có kinh nghiệm forex nhỏ lẻ ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến ​​của bạn.

Để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi những hiểu biết và kiến ​​thức bản địa, chúng tôi cần các đối tác khu vực cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của họ. Đổi lại, chúng tôi cung cấp tài nguyên mà các đối tác trong khu vực cần để phát triển hoạt động kinh doanh forex của họ và đưa nó lên một tầm cao mới.

Cách thức quan hệ đối tác khu vực hoạt động

Mỗi quan hệ đối tác là khác nhau, nhưng cấu trúc cơ bản của tất cả các quan hệ đối tác khu vực vẫn giống nhau:

  • Titan FX cung cấp thương hiệu mạnh, nền tảng giao dịch mạnh mẽ và ngân sách cho marketing bản địa.
  • Đối tác Khu vực phát triển kinh doanh ở khu vực hoặc quốc gia xác định bằng cách sử dụng kiến ​​thức bản địa và cung cấp hỗ trợ khách hàng bằng ngôn ngữ bản địa có xem xét đến phong tục địa phương.

Các đối tác khu vực nói chung sẽ là các thực thể được quản lý tại nước sở tại. Titan FX có thể hỗ trợ trong vấn đề này.

Những lợi thế của quan hệ đối tác khu vực

Có nhiều lợi ích chung của quan hệ đối tác khu vực đối với Titan FX, đối tác khu vực và quan trọng là khách hàng của chúng tôi:

  • Khách hàng nhận được giải pháp được tùy chỉnh cho họ, với các phương thức thanh toán ưa thích, loại tài khoản phù hợp và hỗ trợ bản địa bằng ngôn ngữ của họ.
  • Đối tác Khu vực nhận được doanh thu đáng kể liên quan trực tiếp đến nỗ lực và hiệu suất của họ.
  • Titan FX được hưởng lợi từ việc tăng sự hài lòng của khách hàng, tăng khối lượng FX và thâm nhập thị trường bản địa.

Trở thành đối tác khu vực