(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Tại Titan FX, chúng tôi tin tưởng vào việc tạo ra tác động tích cực.

Với đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi có trụ sở tại Port Vila, Titan đang hết lòng cống hiến cho cộng đồng Vanuatu.

Encouraging Vanuatu’s youth

Titan FX đặt mục tiêu khuyến khích và đầu tư vào giới trẻ Vanuatu.

Với những nỗ lực không ngừng để tạo động lực cho giới trẻ Vanuatu, Titan FX đã tham gia theo nhiều cách khác nhau để truyền cảm hứng cho sinh viên. Điều này bao gồm việc tham gia các chuyến thăm được tài trợ tới các trường học thông qua phòng khám bóng rổ Big Feat của Andre Moore và các buổi đọc và hội thảo sáng tạo của Claire Saxby. Titan FX cũng đã đóng góp vào Học bổng Trường Tư thục Port Vila.

Empowering entrepreneurs

Titan FX tự hào về việc trao quyền cho các doanh nhân.

Chúng tôi tin rằng các doanh nhân có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Vanuatu. Bằng cách ủng hộ sự làm việc chăm chỉ của các doanh nhân Vanuatu, Titan có thể giúp mang lại nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp địa phương phát triển. Bắt đầu với Vườn ươm Doanh nghiệp V-Lab, các doanh nhân có thể được trợ cấp quyền tiếp cận vào các cơ sở kinh doanh, huấn luyện, đào tạo, kết nối, cố vấn và nhiều hơn thế.

Supporting local organizations and communities

Titan FX hỗ trợ các tổ chức và cộng đồng địa phương.

Là một phần trong các mục tiêu của Titan nhằm giúp thúc đẩy bối cảnh văn hóa và xã hội của Vanuatu, chúng tôi đã tham gia vào việc phát triển các tổ chức địa phương. Titan FX đã hỗ trợ và ủng hộ Liên đoàn Bóng chuyền Vanuatu ở cấp độ toàn cầu thông qua các cuộc thi quốc tế. Tại địa phương, Titan FX cũng đã tài trợ cho cuộc đua Le Trail Pacific năm 2019.

Các sáng kiến ​​về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chúng tôi xoay quanh những nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy tăng trưởng và ảnh hưởng tích cực tại Vanuatu.

Thông qua sự hỗ trợ của công ty và quan hệ đối tác, mục tiêu của chúng tôi là cải tiến Vanuatu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của nó. Chúng tôi tin tưởng vào việc kéo dài thời gian và sự chú ý của mình để giúp đưa Vanuatu lên bản đồ đồng thời nâng cao văn hóa và cộng đồng của nó."