(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Khách hàng của Titan FX có thể giao dịch CFD cho các Chỉ số Thị trường Chứng khoán lớn nhất thế giới trực tiếp từ cùng một tài khoản và giao diện như khi bạn giao dịch tiền tệ.


CFD của Titan được tích hợp với nền tảng MT4 và MT5 của chúng tôi, cho phép bạn truy cập trực tiếp vào giao dịch CFD trên Chỉ số từ tài khoản giao dịch của mình, với các điều kiện tối ưu giống như bạn trải nghiệm đối với forex.

Tại Titan FX, bạn có thể giao dịch trên 9 thị trường cổ phiếu lớn trên thế giới, bao gồm NAS100, JPN225, GER30 và AUS200.

Công nghệ Zero Point ™ ECN của Titan FX – cùng với nền tảng giao dịch MT4 và MT5 đã được trao thưởng – cung cấp môi trường giao dịch CFD đẳng cấp thế giới cho tất cả nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm.

Giờ Thị trường của CFD

Mã giao dịchChỉ sốGiờ Thị trường (GMT+3)Giờ Thị trường (GMT+2)
JPN225Chỉ số Japan 22501:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
01:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
US30Chỉ số Wall Street 30 của Mỹ01:00 giờ - 23:15 giờ & 23:30 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
01:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
GER30Chỉ số Germany 3001:02 - 23:59
(Mở cửa lúc 1:05 giờ thứ Hai / Đóng cửa lúc 23:00 giờ thứ Sáu)
01:02 - 2:15 & 3:15 - 23:59
(Mở cửa lúc 1:05 giờ thứ Hai / Đóng cửa lúc 23:00 giờ thứ Sáu)
NAS100Chỉ số US Tech 1001:00 giờ - 23:15 giờ & 23:30 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
1:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
US500Chỉ số US SPX 5001:00 giờ - 23:15 giờ & 23:30 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
1:00 giờ - 23:59 giờ
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)
UK100Chỉ số UK 10001:02 - 23:59
(Mở cửa lúc 01:05 giờ thứ Hai / Đóng cửa lúc 23:00 giờ thứ Sáu)
01:02 - 23:59
(Mở cửa lúc 01:05 giờ thứ Hai / Đóng cửa lúc 23:00 giờ thứ Sáu)
AUS200Chỉ số Australia 200

02:50 - 09:30 & 10:10 - 23:59
(Thứ Sáu, Đóng cửa lúc 23:55 giờ)

00:50 giờ - 7:30 giờ & 8:10 giờ - 22:00 giờ
EUSTX50Chỉ số EU Stocks 509:00 giờ - 23:00 giờ9:00 giờ - 23:00 giờ
FRA40Chỉ số France 409:00 giờ - 23:00 giờ9:00 giờ - 23:00 giờ
CAN60Chỉ số Canada 6009:00 - 16:15 & 16:30 - 23:3009:00 - 16:15 & 16:30 - 23:30
CN50Chỉ số China 5004:00 - 11:30 & 12:00 - 23:4503:00 - 10:30 & 11:00 - 22:45
HK50Chỉ số Hong Kong 5004:15 - 07:00, 08:00 - 11:30 & 12:15 - 22:0003:15 - 06:00, 07:00 - 10:30 & 11:15 - 21:00
HSCEIChỉ số Hang Seng04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30 & 12:15 - 22:0003:15 - 06:00, 07:00 - 10:30 & 11:15 - 21:00
NETH25Chỉ số Netherlands 2509:00 - 23:0009:00 - 23:00
SING30Chỉ số Singapore 3003:30 - 12:20 & 12:50 - 23:4502:30 - 11:20 & 11:50 - 22:45
SWISS20Chỉ số Switzerland 2009:00 - 23:0009:00 - 23:00
TWFTSEChỉ số SGX FTSE Taiwan03:45 - 08:45 & 09:15 - 23:4502:45 - 07:45 & 08:15 - 22:45
US2000Chỉ số US Russell 200001:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59
(Thứ Sáu 23:55 Đóng cửa)
01:00 - 23:59
(Friday 23:55 Close)
USDXChỉ số Đô la Mỹ03:00 - 23:59
(Thứ Hai 01:00 Mở cửa / Thứ Sáu 23:55 Đóng cửa)
03:00 - 23:59
(Thứ Hai 01:00 Mở cửa / Thứ Sáu 23:55 Đóng cửa)
VIXChỉ số Biến động của Mỹ01:00 - 23:59
(Thứ Sáu 23:55 Đóng cửa)
01:00 - 23:59
(Thứ Sáu 23:55 Đóng cửa)

Yêu cầu Ký quỹ đối với CFD

Giao dịch CFD cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội giao dịch với yêu cầu ký quỹ rất thấp. Yêu cầu ký quỹ là số dư tài khoản giao dịch cần thiết để tiếp tục mở các vị thế của bạn. Đối với CFD trên Chỉ số Chứng khoán, giá trị danh nghĩa của hợp đồng CFD là giá thực tế. Ví dụ, nếu ASX200 đang giao dịch ở mức 5999, chi phí để mở giao dịch với đòn bẩy 1:1 sẽ là 5.999 USD. Nếu đòn bẩy tài khoản của bạn là 500:1, yêu cầu ký quỹ là: 5999/500 = 11.99 USD.

Bảng dưới đây cho thấy yêu cầu ký quỹ cho một lô tiêu chuẩn. Ký quỹ là báo giá bằng đơn vị tiền tệ của Chỉ số được giao dịch.

Chỉ sốGiá trị Điểm trên 1 Lô Tiêu chuẩnYêu cầu Ký quỹ trên 1 Lô Tiêu chuẩnVí dụ Ký quỹ ở Đòn bẩy 100:1
JPN225100 JPY(100 JPY x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(100*19365)/100 = 19365 JPY
US301 USD(1 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*17971)/100 = 179.71 USD
NAS1001 USD(1 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*4424)/100 = 44.24 USD
US5001 USD(1 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*2095)/100 = 20.95 USD
UK1001 GBP(1 GBP x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*6951)/100 = 69.51 GBP
GER301 EUR(1 EUR x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*11351)/100 = 113.51 EUR
EUSTX501 EUR(1 EUR x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*3550)/100 = 35.50 EUR
FRA401 EUR(1 EUR x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*4990)/100 = 49.90 EUR
AUS2001 AUD(1 AUD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*5700)/100 = 57.00 AUD
CAN601 CAD(1 CAD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*1000)/100 = 10 CAD
CN501 USD(1 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*16275)/100 = 162.75 USD
HK501 HKD(1 HKD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*26450)/100 = 264.50 HKD
HSCEI1 HKD(1 HKD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*26450)/100 = 264.50 HKD
NETH251 EUR(1 EUR x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*600)/100 = 6.00 EUR
SING301 SGD(1 SGD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*315)/100 = 3.15 SGD
SWISS201 CHF(1 CHF x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*10550)/100 = 105.50 CHF
TWFTSE1 USD(1 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*1190)/100 = 11.90 USD
US20001 USD(1 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(1*1785)/100 = 17.85 USD
USDX1 USD(250 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(250*92.475)/100 = 231.19 USD
VIX1 USD(250 USD x Giá trị Chỉ số) / Đòn bẩy(250*23.10)/100 = 57.75 USD

Chỉ số tiền mặt tối ưu điều chỉnh cổ tức CFD

Khi bất kỳ thành viên cấu thành nào của CFD trên Chỉ số được giao dịch tuyên bố cổ tức, các điều chỉnh sẽ được thực hiện đối với tài khoản khách hàng.

  • Giao dịch mua nhận được Điều chỉnh Cổ tức: Số tiền Điều chỉnh Cổ tức = (Cổ tức trên Chỉ số được tuyên bố × quy mô vị thế tính bằng Lô × Quy mô Hợp đồng
  • Giao dịch bán được tính Điều chỉnh Cổ tức = (Cổ tức trên Chỉ số được tuyên bố × quy mô vị thế theo Lô × Quy mô Hợp đồng)

Lưu ý rằng GER30 hiện không phải Điều chỉnh Cổ tức


*Khoảng 30 phút trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, tỷ lệ ký quỹ sẽ được đặt thành 1% cho tất cả vị thế mới trong các sản phẩm Kim loại, Dầu và Chỉ số (không phải FX). Hạn chế này sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến 15 phút sau khi thị trường hoạt động trở lại vào thứ Hai.

Các điều kiện ký quỹ thông thường sẽ áp dụng cho các vị thế được mở ngoài thời gian nghỉ cuối tuần của thị trường.

Có Câu Hỏi?

  • Thứ Hai hàng tuần phản ánh một giao dịch hoán đổi 3 ngày kể cả những ngày cuối tuần đối với các sản phẩm năng lượng.

  • Phí qua đêm mỗi ngày = quy mô hợp đồng x lô x chữ số thập phân (0,1 cho 1 chữ số, 0,01 cho 2 chữ số) x điểm phí qua đêm

  • Cổ tức sẽ được áp dụng cho tài khoản MT của bạn khi điều chỉnh cổ tức xảy ra và nếu tài khoản của bạn đủ điều kiện để nhận.

  • Đòn bẩy của các sản phẩm Chỉ số của Titan FX được đặt tối đa là 500:1. Khoảng 30 phút trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, tỷ lệ ký quỹ sẽ được đặt thành 1% cho tất cả vị thế mới. Hạn chế này sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến 15 phút sau khi thị trường hoạt động trở lại vào thứ Hai. Các điều kiện ký quỹ thông thường sẽ áp dụng cho các vị thế được mở ngoài thời gian nghỉ cuối tuần của thị trường.

  • Khối lượng giao dịch tối thiểu của sản phẩm chỉ số là 0,1 lô.

  • Khối lượng giao dịch tối đa của sản phẩm chỉ số là 100 lô.

  • Không. Titan FX có chương trình Bảo vệ Tài khoản khỏi Số dư âm. Chương trình sẽ được áp dụng sau khi tài khoản được xem xét kỹ lưỡng và tình trạng hội đủ điều kiện được Nhóm Nghiệp vụ Giao dịch của chúng tôi xác nhận.