(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');


Tải về các Nền tảng Giao dịch Titan FX MT4 hoặc MT5 cho mọi thiết bị, bao gồm PC, Mac, iPhone, iPad và Android.


Titan Metatrader 4 (MT4)

Titan Metatrader 4 (MT4) - VN

 • Để đăng nhập vào tài khoản giao dịch Live của bạn:

  1. Mở ‘Tập tin’ – ‘Đăng nhập vào Tài khoản Giao dịch’
  2. Nhập số tài khoản và mật khẩu tài khoản Live của bạn, và chọn tên máy chủ ‘TitanFX-01’, ‘TitanFX-02’, 'TitanFX-03', ‘TitanFX-04’ hoặc 'TitanFX-05'

  Để mở tài khoản Demo:

  1. Mở ‘Tập tin’ – ‘Mở Tài khoản’
  2. Chọn tên máy chủ ‘TitanFX-Demo01’ và nhấp vào Tiếp theo
  3. Tick vào ‘Tài khoản Demo mới’ và nhấp vào Tiếp theo
  4. Hoàn thành tất cả các trường và nhấp vào Tiếp theo *Không nhập biểu tượng hoặc khoảng trống
  5. Giữ thông tin đăng nhập xuất hiện trên cửa sổ đăng ký


  *Nếu tập tin MT4 đã tải về không có phần mở rộng ‘exe’, vui lòng đổi tên nó bằng cách thêm thủ công exe vào cuối.

 • Nhấp vào đây để tải về

  Để đăng nhập vào tài khoản giao dịch Live:

  1. Mở ‘Cài đặt’ – ‘Tài khoản Giao dịch’ và nhấp vào dấu ‘+’ xuất hiện ở góc trên bên phải
  2. Chọn ‘Đăng nhập vào tài khoản hiện tại’ và tìm kiếm máy chủ ‘TitanFX-01’, ‘TitanFX-02’, 'TitanFX-03', ‘TitanFX-04’, 'TitanFX-05' hoặc 'TitanFX-06' của chúng tôi
  3. Nhập số và mật khẩu tài khoản Live của bạn

  Để mở tài khoản Demo:

  1. Mở ‘Cài đặt’ – ‘Tài khoản Giao dịch’ và nhấp vào dấu ‘+’ xuất hiện ở góc trên bên phải
  2. Chọn ‘Mở tài khoản Demo cá nhân’ và tìm kiếm máy chủ ‘ TitanFX-Demo01’ của chúng tôi
  3. Nhập thông tin cá nhân và thông tin tài khoản và nhấp vào Đăng ký
  4. Giữ thông tin đăng nhập xuất hiện trên cửa sổ đăng ký

 • Nhấp vào đây để tải về

  Để đăng nhập vào tài khoản giao dịch Live của bạn:

  1. Chọn ‘Đăng nhập vào tài khoản hiện tại’ trên trang Tài khoản Mới
  2. Tìm kiếm máy chủ ‘TitanFX-01’, ‘TitanFX-02’, 'TitanFX-03', ‘TitanFX-04’, 'TitanFX-05' hoặc 'TitanFX-06' của chúng tôi
  3. Nhập số và mật khẩu tài khoản Live của bạn

  Để mở tài khoản Demo:

  1. Chọn ‘Mở tài khoản Demo cá nhân’ trên trang Tài khoản Mới
  2. Tìm kiếm máy chủ ‘ TitanFX-Demo01’ của chúng tôi
  3. Nhập thông tin cá nhân và thông tin tài khoản và nhấp vào Đăng ký
  4. Giữ thông tin đăng nhập xuất hiện trên cửa sổ đăng ký

Tải về Nền tảng Giao dịch Titan FX MT5 cho PC, iPhone, iPad và Android.


MetaTrader 5 là một tiêu chuẩn vàng mới trong số các nền tảng Giao dịch Forex.

Titan Metatrader 5 (MT5)

Titan Metatrader 5 (MT5) - VN

 • Để đăng nhập vào tài khoản giao dịch Live của bạn:

  1. Mở ‘Tập tin’ – ‘Đăng nhập vào Tài khoản Giao dịch’
  2. Nhập số và mật khẩu tài khoản Live của bạn, và chọn tên máy chủ: TitanFX-MT5-01

  Để mở tài khoản Demo:

  1. Mở ‘Tập tin’ – ‘Mở Tài khoản’
  2. Tìm kiếm “Titan FX” và nhấp vào Tiếp theo
  3. Tick vào ‘Mở tài khoản Demo’ và nhấp vào Tiếp theo
  4. Hoàn thành tất cả các trường và nhấp vào Tiếp theo *Không nhập biểu tượng hoặc khoảng trống
  5. Giữ thông tin đăng nhập xuất hiện trên cửa sổ đăng ký

 • Nhấp vào đây để tải về

  Để đăng nhập vào tài khoản giao dịch Live:

  1. Mở ‘Cài đặt’ – ‘Tài khoản Giao dịch’ và nhấp vào dấu ‘+’ xuất hiện ở góc trên bên phải
  2. Tìm kiếm “Titan FX” và chọn ‘Đăng nhập vào tài khoản hiện tại’
  3. Nhập số và mật khẩu tài khoản Live của bạn

  Để mở tài khoản Demo:

  1. Mở ‘Cài đặt’ – ‘Tài khoản Giao dịch’ và nhấp vào dấu ‘+’ xuất hiện ở góc trên bên phải
  2. Tìm kiếm “Titan FX” và chọn ‘Mở tài khoản Demo cá nhân’
  3. Nhập thông tin cá nhân và thông tin tài khoản và nhấp vào Đăng ký
  4. Giữ thông tin đăng nhập xuất hiện trên cửa sổ đăng ký

 • Nhấp vào đây để tải về

  Để đăng nhập vào tài khoản giao dịch Live của bạn:

  1. Mở ‘Cài đặt’ – ‘Quản lý Tài khoản’ và nhấp vào dấu ‘+’ xuất hiện ở góc trên bên phải
  2. Tìm kiếm “Titan FX” và chọn ‘Đăng nhập vào tài khoản hiện tại’
  3. Nhập số và mật khẩu tài khoản Live của bạn

  Để mở tài khoản Demo:

  1. Mở ‘Cài đặt’ – ‘Quản lý Tài khoản’ và nhấp vào dấu ‘+’ xuất hiện ở góc trên bên phải
  2. Tìm kiếm “Titan FX” và chọn ‘Mở tài khoản Demo cá nhân’
  3. Nhập thông tin cá nhân và thông tin tài khoản và nhấp vào Đăng ký
  4. Giữ thông tin đăng nhập xuất hiện trên cửa sổ đăng ký


Tải về Ứng dụng Giao dịch qua Mạng xã hội Titan FX cho iPhone, iPad và Android.


Giao dịch trên thiết bị iPhone của bạn với phần mềm đầu cuối giao dịch có đầy đủ tính năng. Tải về Ứng dụng Titan FX Social cho iOS và Android.

Titan FX Social_VIChỉ báo Chênh lệch

Nhấp vào đây để tải về

Cách đặt chỉ báo chênh lệch:

 1. Nhấp chuột phải vào liên kết tải về ở bên trên
 2. Lưu tập tin vào màn hình của bạn
 3. Mở ‘Tập tin’ – ‘Mở Thư mục Dữ liệu’ – ‘MQL4’ – trong phần ‘Chỉ báo’ trong MT4
 4. Kéo (Sao chép) tập tin trên màn hình và Thả (Dán) vào 3