(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Giao dịch theo cách của bạn với Titan FX

Titan FX cung cấp cho bạn lựa chọn tài khoản giao dịch phù hợp với nhu cầu và phong cách giao dịch của bạn. Không có phí mở tài khoản hoặc phí duy trì đối với bất kỳ tài khoản giao dịch nào của chúng tôi.

Tài khoản Standard của Titan FX là tài khoản giao dịch forex miễn phí hoa hồng thích hợp cho nhà giao dịch tùy nghi, và bất kỳ nhà giao dịch nào đặt khối lượng giao dịch thấp.

Tài khoản Blade của Titan FX tính khoản phí hoa hồng tối thiểu cho mỗi giao dịch và cung cấp mức chênh lệch thấp được yêu cầu bởi các nhà giao dịch khối lượng lớn, nhà giao dịch EA và người giao dịch nhanh.

Tài khoản Zero Micro của Titan FX là tài khoản dành cho các nhà giao dịch muốn bắt đầu với phí hoa hồng bằng không, tiền nạp ban đầu nhỏ hơn và kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Tài khoản Zero Standard và Zero Blade rất linh hoạt và cho phép khách hàng của chúng tôi giao dịch với quy mô từ 0,01 lô (hoặc 1000 đơn vị tiền tệ) Khách hàng có thể chọn đòn bẩy lên tới 500:1.

Tài khoản Zero Micro mang đến cho nhà giao dịch cơ hội bắt đầu nhỏ và mơ ước lớn. Quy mô giao dịch từ 0,1 lô siêu nhỏ (hoặc 100 đơn vị tiền tệ) đòn bẩy tối đa 1000:1 mà không có khoản tiền nạp ban đầu tối thiểu.

 • Phí hoa hồng bằng 0 USD cho mỗi giao dịch
 • Chênh lệch STP cấp tổ chức
 • Được thiết kế cho nhà giao dịch mới bắt đầu
 • Công nghệ Zero Point™
 • Giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột
 • Hơn 60 cặp tỷ giá, hàng hóa, kim loại quý, cổ phiếu đơn lẻ, chỉ số thị trường chứng khoán và tiền điện tử
 • Nạp tiền và rút tiền an toàn 24/7
 • Giao dịch từ 0,01 lô
 • Đòn bẩy lên tới 500:1
 • Cho phép tất cả phong cách giao dịch
 • Sẵn có trên MT4, MT5 và Mạng xã hội Titan FX
 • Đồng tiền cơ sở sẵn có (USD, EUR, JPY, SGD)
 • Phí hoa hồng 3,5 USD trên 100.000 lô được giao dịch
 • Chênh lệch ECN Thô từ 0.0 pip
 • Được thiết kế cho nhà giao dịch cao cấp và EA
 • Công nghệ Zero Point™
 • Giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột
 • Hơn 60 cặp tỷ giá, hàng hóa, kim loại quý, cổ phiếu đơn lẻ, chỉ số thị trường chứng khoán và tiền điện tử
 • Nạp tiền và rút tiền an toàn 24/7
 • Giao dịch từ 0,01 lô
 • Đòn bẩy lên tới 500:1
 • Cho phép tất cả phong cách giao dịch
 • Sẵn có trên MT4, MT5 và Mạng xã hội Titan FX
 • Đồng tiền cơ sở sẵn có (USD, EUR, JPY, SGD)
 • Phí hoa hồng bằng 0 USD cho mỗi giao dịch
 • Chênh lệch STP cấp tổ chức
 • Được thiết kế cho các nhà giao dịch muốn thực hành
 • Công nghệ Zero Point™
 • Giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột
 • Hơn 30 cặp tỷ giá, kim loại quý và Bitcoin
 • Nạp tiền và rút tiền an toàn 24/7
 • Giao dịch từ 0,01 lô siêu nhỏ
 • Đòn bẩy lên tới 1000:1
 • Cho phép tất cả phong cách giao dịch
 • Sẵn có trên MT4, MT5 và Mạng xã hội Titan FX
 • Đồng tiền cơ sở sẵn có (USD, EUR, JPY, SGD)

* (7 USD trên mỗi giao dịch chẵn)

Cả tài khoản Zero Standard và Zero Blade đều có:

 • giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột

 • nạp tiền và rút tiền an toàn 24/7

 • sẵn có trên MT4, MT5 và Mạng xã hội Titan FX

 • đòn bẩy linh hoạt lên tới 500:1 trên tài khoản Blade/Standard, hoặc 1000:1 trên tài khoản Micro

 • đồng tiền cơ sở gồm đô la Mỹ, Euro, yên Nhật, đô la Singapore

 • tất cả các chiến lược được phép, bao gồm giao dịch nhanh, phòng ngừa rủi ro và EA

 • không mất phí mở tài khoản hoặc duy trì

Lý do nhà giao dịch chuyên nghiệp chọn Titan FX