(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Nhận cơ sở hạ tầng trước đây chỉ dành cho các nhà giao dịch tần suất cao và chuyên gia phân tích định lượng tại các công ty tài chính mạnh nhất thế giới.


Zero Point Technology

Công nghệ luôn cải thiện. Do đó, nền tảng của Titan FX tiến gần hơn đến mức chênh lệch 0 pip và độ trễ bằng 0. Có quyền truy cập nền tảng vô song với tốc độ khớp lệnh, tính thanh khoản và định mà các nhà môi giới khác không thể sánh được.

Cơ sở hạ tầng Zero Point của chúng tôi bao gồm nhiều cải tiến để mang lại cho bạn lợi thế vượt trội trên thị trường FX.


Tổng hợp Thanh khoản Động (ZP-DLA) không chỉ là cầu nối

Định giá từ tính thanh khoản phong phú, sâu từ các nhóm trên toàn thế giới truyền trực tuyến đến điểm tổng hợp trung tâm của chúng tôi. Trung tâm ZP-DLA là kết quả của quá trình phát triển hơn 5 năm với các đối tác công nghệ của chúng tôi. Nó theo dõi các xu hướng thị trường và tự động pha trộn và cân bằng tính thanh khoản này để dự đoán các lệnh của khách hàng.

Chúng tôi có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp thanh khoản cho nhiều lớp tài sản. Điều này có nghĩa là chúng tôi cung cấp thanh khoản sâu hơn so với các nhà môi giới khác trên phạm vi rộng nhất của các lớp tài sản.

Nhận mức giá tốt nhất trên hơn 70 cặp tỷ giá, CFD chỉ số, kim loại quý và hàng hóa năng lượng (dầu) được khớp lệnh mà không có độ trễ, báo giá lại hoặc can thiệp.

Zero Point Technology

Định giá theo điểm với Công nghệ Giảm thiểu Chênh lệch Tự động ZeroPoint (ZP-ASM)

Các nhà môi giới thông thường không thể so sánh với ZP-ASM của Titan FX. Định giá và độ sâu từ tất cả nhóm thanh khoản sẵn có, cả thanh khoản sâu (thanh khoản riêng) và được tiết lộ, được so sánh với hàng triệu lần mỗi giây. Các nhà cung cấp thanh khoản được đặt trong bối cảnh cạnh tranh để phục vụ lệnh của khách hàng.


Các lệnh tốc độ nhanh là tiêu chuẩn với Tối ưu hóa Khớp lệnh Zero Point (ZP-OEO)

Lệnh của bạn được đặt một cách đáng tin cậy và trong vòng vài mili giây, nhờ vào ma trận cáp quang của Titan FX ZP-OEO, kết hợp với cơ sở hạ tầng tại trung tâm New York của chúng tôi. Zero Point liên tục giảm thời gian thực hiện. Chúng tôi quyết tâm trở thành nhà môi giới forex khớp lệnh nhanh nhất trên thế giới.

Nhà môi giới forex tốt nhất sử dụng những công cụ tốt nhất

  • nhiều trung tâm dữ liệu tại Châu Á, Bắc Mỹ và Singapore
  • nhiều máy chủ được đặt tại trung tâm tài chính Equinix NY4, New York
  • mạng lưới có độ trễ thấp thực sự
  • không có báo giá lại
  • đòn bẩy cao sẵn có trên tất cả cặp tỷ giá
  • chênh lệch trên tài khoản ECN từ 0 pip