(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn bằng Tủ Khách hàng An toàn của chúng tôi và thông qua nhiều tùy chọn thanh toán.


Visa and Mastercard

Thẻ tín dụng hoặc thẻ nghi nợ

 • chúng tôi chấp nhận VISA, Mastercard
 • không có phí nạp tiền hoặc rút tiền
 • giao dịch bằng đô la Mỹ, yên Nhật, đô la Singapore hoặc Euro

Bitwallet

bitwallet

 • không có phí nạp tiền hoặc rút tiền
 • thanh toán tiền ngay lập tức vào tài khoản giao dịch
 • giao dịch bằng đô la Mỹ, yên Nhật hoặc Euro


Sticpay

Sticpay

 • tiền nạp tối thiểu: 30 USD hoặc tương đương
 • không có phí nạp tiền hoặc rút tiền
 • thanh toán tiền ngay lập tức vào tài khoản giao dịch
 • giao dịch bằng đô la Mỹ, yên Nhật, đô la Singapore hoặc Euro

Dịch vụ này không khả dụng nếu bạn cư trú tại một quốc gia EEA hoặc Anh.


Sticpay

Skrill

 • tiền nạp tối thiểu: 10USD hoặc tương đương
 • tiền nạp tối đa: 5.000USD(mỗi giao dịch) hoặc tương đương
 • Không có phí nạp tiền
 • thanh toán tiền ngay lập tức vào tài khoản giao dịch
 • đồng tiền sẵn có là đô la Mỹ, đô la Australia, yên Nhật và Euro. Các loại tiền tệ khác sẽ được tự động đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá của Skrill

Dịch vụ này không khả dụng nếu bạn cư trú tại một trong các quốc gia bị hạn chế được liệt kê


Chuyển khoản Ngân hàng Nội địa Nhật Bản

 • Số tiền tối thiểu:10,000 JPY
 • Số tiền tối đa:10,000,000 JPY (mỗi giao dịch)
 • Không có phí
 • Thời gian xử lý:1 giờ ~ 1 ngày làm việc
 • Chỉ chấp nhận JPY

Hàng loạt tùy chọn nạp tiền điện tử

 • Không có phí nạp tiền
 • Thanh toán bù trừ nhanh chóng ở phía khách hàng (điều này phụ thuộc vào chuỗi khối)
 • Giao dịch trong nhiều loại tiền điện tử

Giao thức an toàn tiền và chống rửa tiền

Tiền của khách hàng được giữ trong tài khoản tách biệt với các ngân hàng hàng đầu. Chúng tôi không bao giờ sử dụng tiền của khách hàng cho các hoạt động kinh doanh. Chúng tôi không chấp nhận thanh toán từ cũng như không thực hiện thanh toán cho bên thứ ba.

Tất cả tiền phải được chuyển đến và từ tài khoản dưới tên tài khoản giao dịch Titan FX. Giao thức này áp dụng cho tất cả loại hình chuyển tiền.