(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Chênh lệch là yếu tố thiết yếu của giao dịch forex. Mức chênh lệch của bạn càng cạnh tranh thì chi phí giao dịch của bạn càng thấp. Về lâu dài, mức chênh lệch càng thấp có nghĩa là thu nhập tiềm năng cao hơn từ hoạt động giao dịch forex của bạn.


So với chênh lệch ngân hàng, các nhà môi giới forex Không có Bàn giao dịch (NDD) như đồng tiền định giá của Titan FX giao dịch với mức chênh lệch thấp hơn nhiều. Nhà giao dịch forex, đặc biệt nhà giao dịch tần suất cao, được hưởng lợi rất nhiều từ mức chênh lệch thấp hơn. Giao dịch với chênh lệch giá thấp hơn có nghĩa là mỗi giao dịch cần một biến động giá dương nhỏ hơn để có lợi nhuận và bất kỳ giao dịch thua lỗ nào có thể được đóng lại với mức lỗ ròng nhỏ hơn.

Để trở nên sinh lời hơn, nhà giao dịch nên tìm mức chênh lệch cạnh tranh nhất trên thị trường forex. Chênh lệch của Titan FX, bắt đầu từ 0.0 pip trên các cặp tỷ giá phổ biến nhất, là một trong những mức chênh lệch thấp nhất hiện có.

Với chiến lược giao dịch phù hợp và mức chênh lệch thấp nhất, bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của mình trên mỗi giao dịch.

Lợi thế từ Chênh lệch của Titan FXpreads

  • chênh lệch của chúng tôi có thể xuống thấp tới 0.0 pip, dựa trên khối lượng hoạt động trên thị trường
  • chênh lệch thấp hơn cho phép nhiều vốn hơn để giao dịch nhiều hơn
  • báo giá đến từ 50 ngân hàng lớn và các nhà cung cấp thanh khoản khác, cho phép khớp lệnh tối ưu ngay cả trong điều kiện thị trường khó khăn

Công nghệ Zero Point có giá tốt nhất

Chúng tôi làm việc với nhiều nhà cung cấp thanh khoản, tìm nguồn cung ứng giá từ các nguồn truyền thống như ngân hàng cũng như các nhóm thanh khoản riêng (thanh khoản ngầm). Công nghệ Zero Point tổng hợp các nhóm thanh khoản khác nhau để đưa ra mức giá tốt nhất cho mỗi yêu cầu mua/bán.

Thông thường, đối với các cặp tỷ giá có tính thanh khoản cao, giá mua từ một nhà cung cấp có thể được so sánh với giá bán từ nhà cung cấp khác. Titan FX chuyển giá này cho khách hàng mà không có chi phí cộng thêm (trên tài khoản Blade).

Tìm hiểu thêm về công nghệ Zero Point