(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Dịch vụ Giao dịch Tài chính của Equinix - Trung tâm dữ liệu hàng đầu thế giới về bảo mật tối ưu và gần Phố Wall


Dịch vụ Giao dịch Tài chính đã được trao thưởng của Equinix là trung tâm dữ liệu chuyên biệt ở New York phục vụ các công ty lớn trong ngành ngân hàng và giao dịch. Dịch vụ Giao dịch Tài chính của Equinix đã được phát triển để liên kết các tổ chức tài chính quan trọng như ngân hàng, nhà cung cấp thanh khoản và nhà môi giới cấp cao nhất trong cùng cơ sở để đạt được hiệu suất tối đa

Equinix giúp Titan FX thay mặt khách hàng tăng tốc hiệu suất bằng cách kết nối chúng tôi với đối tác thanh khoản trong các trung tâm dữ liệu được kết nối mạng nhiều nhất trên thế giới. Tốc độ khớp lệnh tuyệt vời mà bạn được trải nghiệm trên nền tảng giao dịch của Titan FX một phần là nhờ các nhà cung cấp thanh khoản gần với ECN của chúng tôi.

Lợi thế của Trung tâm dữ liệu Equinix đối với Giao dịch tại Titan FX

  • kết nối có độ trễ thấp với LP (Nhà cung cấp Thanh khoản) chính
  • mili giây từ Phố Street
  • trung tâm chính cho các công ty tài chính
  • trung tâm dữ liệu đã được trao thưởng, tuân thủ tiêu chuẩn
  • bảo mật bổ sung của công ty niêm yết công khai

Nền tảng Equinix, Nền tảng cho Nền kinh tế Kỹ thuật sốnomy

Các giải thưởng và chứng nhận của Equinix

Equinix cung cấp các trung tâm dữ liệu tuân thủ tiêu chuẩn, với cơ sở đã trải qua các cuộc đánh giá cho SSAE16 và/hoặc chứng nhận ISO và LEED. Ngoài ra, các trung tâm dữ liệu của Equinix IBX đã giành được các giải thưởng trong ngành ở nhiều hạng mục, bao gồm độ tin cậy trong hoạt động, dẫn đầu thị trường và các sáng kiến ​​bền vững.

Giới thiệu về Equinix

  • Equinix, Inc là công ty của Mỹ được niêm yết công khai trên NASDAQ với mã giao dịch là EQIX.
  • có trụ sở chính tại Redwood City, California
  • Doanh thu năm 2018 vượt 5 tỷ USD

Tận dụng lợi thế của Equinix với Titan FX

Titan FX mang đến cho bạn một lợi thế vượt trội – Công nghệ ZeroPointTM kết hợp với trung tâm tài chính Equinix. Hãy thử nền tảng của chúng tôi ngay hôm nay và xem tại sao nhà giao dịch hàng đầu lại yêu thích Titan FX.

Mở Tài khoản Ngay