(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Giao dịch theo cách của bạn với Titan FX

Titan FX cung cấp cho bạn lựa chọn tài khoản giao dịch phù hợp với nhu cầu và phong cách giao dịch của bạn.

Tài khoản Zero StandardZero Blade của chúng tôi rất linh hoạt và cho phép khách hàng giao dịch với các quy mô từ lô siêu nhỏ (0,01 lô hoặc 1.000 đơn vị tiền tệ) trở lên. Khách hàng có thể chọn đòn bẩy lên đến 500:1, và một trong hai tài khoản có thể được mở với mức đầu tư ban đầu thấp chỉ 200 USD.

Không mất phí mở tài khoản hoặc duy trì. Tài khoản Standard của Titan FX là tài khoản giao dịch forex miễn phí hoa hồng thích hợp cho nhà giao dịch tùy nghi, và bất kỳ nhà giao dịch nào đặt khối lượng giao dịch thấp.

Tài khoản Blade của Titan FX tính khoản phí hoa hồng tối thiểu cho mỗi giao dịch và cung cấp mức chênh lệch thấp được yêu cầu bởi các nhà giao dịch khối lượng lớn, nhà giao dịch EA và người giao dịch nhanh.

Cả tài khoản Zero Standard và Zero Blade đều có:

 • giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột
 • nạp tiền và rút tiền an toàn 24/7
 • sẵn có trên nền tảng MT4 và MT5
 • đòn bẩy linh hoạt lên tới 500:1
 • đồng tiền cơ sở gồm đô la Mỹ, Euro, yên Nhật, đô la Singapore
 • đầu tư ban đầu thấp chỉ 200 USD
 • cho phép tất cả chiến lược, bao gồm giao dịch nhanh, tự bảo hiểm và EA
 • không mất phí mở tài khoản hoặc duy trì
 • Phí hoa hồng bằng 0 USD cho mỗi giao dịch
 • Chênh lệch STP cấp tổ chức
 • Được thiết kế cho nhà giao dịch mới bắt đầu
 • Công nghệ Zero Point™
 • Giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột
 • Trên 70 cặp tỷ giá, hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số thị trường chứng khoán
 • Nạp tiền và rút tiền an toàn 24/7
 • Số dư mở tài khoản tối thiểu là 200 USD
 • Giao dịch từ 0,01 lô
 • Đòn bẩy 500:1
 • Cho phép tất cả phong cách giao dịch
 • Sẵn có trên nền tảng MT4 và MT5
 • Đồng tiền cơ sở sẵn có (USD, EUR, JPY, SGD)
Open account Read more
 • Phí hoa hồng 3,5 USD trên 100.000 lô được giao dịch
 • Chênh lệch ECN Thô từ 0.0 pip
 • Được thiết kế cho nhà giao dịch cao cấp và EA
 • Công nghệ Zero Point™
 • Giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột
 • Trên 70 cặp tỷ giá, hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số thị trường chứng khoán
 • Nạp tiền và rút tiền an toàn 24/7
 • Số dư mở tài khoản tối thiểu là 200 USD
 • Giao dịch từ 0,01 lô
 • Đòn bẩy 500:1
 • Cho phép tất cả phong cách giao dịch
 • Sẵn có trên nền tảng MT4 và MT5
 • Đồng tiền cơ sở sẵn có (USD, EUR, JPY, SGD)
Open account Read more

* (7 USD trên mỗi giao dịch chẵn)

Lý do nhà giao dịch chuyên nghiệp chọn Titan FX