(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })(); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:1422437,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.defer=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Tạm thời dừng việc tải về mới đối với phiên bản dành cho iOS của MT4/MT5

Thật không may, việc cài đặt mới các ứng dụng MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) cho các thiết bị iOS hiện đang không khả dụng trong App Store. Điều này áp dụng chung cho tất cả các công ty Forex sử dụng MT4 và MT5. MetaQuotes đang cố gắng giải quyết những vấn đề này nhanh nhất có thể.

Nếu bạn chưa cài đặt các ứng dụng MT4/MT5 trên thiết bị iOS của mình, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ứng dụng Webtrader hoặc phiên bản dành cho máy tính để bàn của chúng tôi.

Nếu bạn đang sử dụng các ứng dụng MT4/MT5 đã được cài đặt trên thiết bị iOS của mình, bạn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng bình thường. Các ứng dụng MT4 và MT5 hiện đang cài đặt trên Google Play cho Android, và ứng dụng dành cho máy tính để bàn vẫn khả dụng.

Bạn có thể làm gì cho đến khi các ứng dụng iOS quay trở lại App Store?

Giao dịch với các ứng dụng dành cho Máy tính để bàn hoặc Webtrader

  • MetaTrader 4 - Ứng dụng dành cho Máy tính để bàn
  • MetaTrader 5 - Webtrader, ứng dụng dành cho Máy tính để bàn

Chúng tôi thành thực xin lỗi về sự bất tiện này. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi MetaQuotes giải quyết được vấn đề này.